PROJEKTY

Český národní výbor se i letos zúčastní práce na rozvojových projektech v oblasti prevence katastrof, tentokrát to bude projekt pomoci Moldavsku podpořený UNDP. Podrobněji je to uvedeno v následující tiskové zprávě:


Česká republika se zapojuje do mezinárodních akcí OSN k rozvoji bezpečnosti

(tisková zpráva ze dne 24.8.2020)

Ve dnech 24. až 26. srpna 2020 se v prostorách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), schází česká část mezinárodní skupiny expertů složená z prof. Pavla Danihelky (VÚBP), Mgr. Jiřího Musílka (GŘ HZS ČR) a Ing. Karla Vančury (Český národní výbor pro omezování následků katastrof). Expertní skupina, zřízená United Nations Development Programme (UNDP) - Rozvojovým programem OSN odpovídajícím za řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytování technické pomoci - má za úkol, ve spolupráci s odborníky z Moldavska a se zástupci UNDP, navrhnout strategii snižování rizik katastrof Moldavska. Experti se věnují jak přírodním katastrofám, tak závažným haváriím a selháním technologií. Využity budou výsledky předchozí mezinárodní spolupráce, při níž český tým ve stejném složení asistoval při vytváření systému národních indikátorů katastrof v Gruzii v roce 2017 nebo na Evropském fóru ke snižování rizik katastrof v Římě v listopadu 2018. Zapojením do mezinárodních aktivit v prevenci technologických katastrof i v bezpečnosti životního prostředí se tak ukazuje uplatnění výsledků VÚBP v praxi i příspěvek pro naplňování globální strategie OSN Rámec ze Sendai.


                                                       Na obr. zleva Mgr. Musílek, prof. Danihelka, ing. Vančura