Nové publikace

Uvádíme aktuální informace o publikacích ve světě z o blasti prevence katastrof...

Kniha Towards the "Perfect" Weather Warning

Editor Brian Golding (MetOffice), vydavatel Springer

Kniha je volně přístupnou publikací (https://doi.org/10.1007/978-3-030-98989-7)

Tato kniha pojednává o Počasí a jeho dopadech u extrémů (High Impact Weather - HIWeather). Právě projekt o HIWeather pomáhá při dosažení cílů ze Sendaiské konference směrem ke zvýšení dostupnosti tzv. univerzálnějších systémů řešících dopady více druhů krizových situací (multi-hazard systémů včasného varování). Je to v souladu se zdůrazňováním nutnosti tohoto moderního přístupu ke snižování dopadů katastrof způsobených extrémy počasí dlouhodobě prosazovaných UN DRR (Agentura OSN pro snižování rizika katastrof) a WMO (Světová meteorologická organizace). Publikace jednoznačně potvrzuje, že důsledky extrémů počasí během poslední dekády přesvědčují politiky o tom, že systémy včasného varování je nutné chápat v plné šíři než pouhou výstrahu před přicházejícím extrémním počasím. Efektivní "multi-hazard" systém zahrnuje monitorování hrozeb a předpovědi a výstrahy. Musí také více zahrnovat i systémovou podstatu rizika katastrof a poskytovat scénář rizika pro oblasti a populace, které budou postiženy dopady předpovídané extrémní situace.

V posledních letech přibývají evakuace lidí jakožto reakce na včasná varování, což značně snižuje ztráty na životech. Velmi k tomu přispívá důvěra lidí v systém řízení rizik v zasažených oblastech, ale také dobrý přenos informací. Účinnost systému včasného varování nezávisí pouze na tom, zda je výstraha vydána, ale hlavně na tom, zda výstrahy vedou k adekvátní a včasnou reakci pro záchranu životů i snížení poškození kritické infrastruktury.

Knihu napsali experti z více zemí a různých odborných disciplín, a proto je velmi vhodná pro všechny země a především ty, které mají v systému včasného varování ještě nedostatky. Kniha je důležitá hlavně proto, že poukazuje na nutnost propojení vydávání výstrah s jejich šířením, rizikem, i dopady extrémů počasí a zdůrazňuje i nutnost spolupráce poskytovatelů výstrah a informací s odborníky a vědci.