Český národní výbor

pro omezování následků katastrof

Zlepšíme připravenost na přírodní a jiné katastrofy