Český národní výbor

pro omezování následků katastrof

Zlepšíme připravenost na přírodní a jiné katastrofy

Poslední aktuality

Mezinárodní den pro snižování rizika katastrof se letos koná pod heslem

"VČASNÉ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY"

Valné shromáždění OSN prohlásilo 22. 12. 1989 den 13. října za Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Cílem aktivit, spojených s tímto dnem je, aby se každá vláda i každý občan podíleli na budování komunit a národů odolnějších proti katastrofám. V roce 1997 po velké povodni u nás byl znovu založen Český národní výbor pro omezování následků katastrof. Od té doby v rámci možností danými i společenskými okolnostmi rozvíjel svoji bohulibou činnost v oblasti prevence a zvyšování odolnosti vůči katastrofám a to jak přírodního charakteru, tak i vůči katastrofám způsobených působením člověka.

K letošnímu Mezinárodnímu pro snižování rizika katastrof dni pro snižování rizika katastrof prohlásila Mami Mizuki - zvláštní představitelka generálního tajemníka OSN a ředitelka Úřadu OSN, že potřebujeme propojený systém okolo lidí, který umožní zastavit spirálový růst ničivých důsledků stále ničivějších katastrof a přispěje k udržitelnější a odolnější budoucnosti.

Výzva mezinárodního dne pro snižování rizika katastrof se týká i nás, občanů české republiky, při čemž právě letošní téma včasného varování je pro nás velmi důležité. Jde o to, aby stát i občané svým byli dostatečně připraveni na katastrofy všeho druhu a tím snížili negativní dopady těchto událostí. V současné době lze vznik katastrofy relativně dobře předvídat i díky zlepšování systémů včasného varování a Mezinárodní den musí tuto naléhavost řešení připomínat. Je nesporné, že tato závažné problematika je stále na okraji zájmu orgánů státní správy a následně i samosprávy zejména v současné době, kdy jsme ohrožováni dopady války na Ukrajině, energetickou krizí či dopady covidové pandemie. Z toho vyplývá i nedostatečná informovanost občanů v důsledku rozporné legislativy (i když se v EU průběžně řeší), často nízká připravenost nejen v orgánech veřejné správy, ale i někdy až neodpovědné rozpory mezi nimi. Pochopitelně je třeba zvyšovat připravenost nejen všech občanů, ale i firem. Výbor má řadu zkušených odborníků, kteří umí a jsou schopni a ochotni pomoci.

V Praze dne 7. října 2022