Weby mezinárodních organizací


Aktuální zprávy z mezinárodních organizací:


# Dopady, adaptace a zranitelnost  (změna klimatu)

Aktuální příspěvek Pracovní skupiny II k 5. Hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), 2024

# State of the Global Climate

A summary on the state of the climate indicators in 2023 , Světová meteorologická organizace (WMO), 2024


# 2023 Disasters in Numbers

Emergency Events Database EMDAT, vydalo Centre for Research and Epidemiology of Disasters (CRED)


# COP27 - Konference OSN o změně klimatu v egyptském Šarm aš-Šajchu

Tato významná konference, zvaná COP27, se konala ve dnech 6. - 20.11. 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu. Následovala rok po konferenci COP26 konané ve skotském Glasgow. Byla to již 27. konference OSN o změně klimatu. O důležitosti této akce svědčí účast více než 90 hlav států a zástupců 195 zemí a také několik desítek tisíc dalších účastníků obvykle z nevládních organizací z celého světa. Konference COP se konají každoročně od uzavření první dohody OSN o klimatu v roce 1992.

Po řadě intenzivních jednání, které se prodloužily až do nedělního rána 20.11., konference COP27 nakonec dospěla k odsouhlasení důležitého mechanismu financování pro kompenzaci zranitelných států za ztráty a škody z katastrof způsobených změnou klimatu. Dosažení shody v tomto bodě lze považovat za velký úspěch COP27. Podrobnosti lze nalézt v přiloženém dokumentu:

Zástupci států na COP27 také zdůraznili důležitost přístupu Světové meteorologické organizace (WMO) k využití dostupných vědeckých metod a přístupů pro účinná opatření v oblasti snižování dopadů změny klimatu. COP27 zároveň ocenila nutnost vytvoření robustního globálního systému pozorování klimatu pro systematická pozorování a také pro univerzální přístup k včasnému varování. Důležitá je i podpora WMO v oblasti snižování (mitigace) klimatické změny pomocí globální infrastruktury pro monitorování koncentrací skleníkových plynů ale zároveň i adaptaci pomocí zlepšování systémů včasného varování. Podrobnosti lze nalézt:


# Zpráva o stavu klimatu v Evropě v roce 2021

Evropská sekce Světové meteorologické organizace (RAVI - WMO) publikovala první vydání klimatických zpráv (reportů) o stavu klimatu v Evropě (v roce 2021).

# White paper on the future of weather and climate forecasting

přehled budoucnosti v oblasti předpovědí počasí i klimatu, jejichž důležitost roste pro období s projevy změn klimatu

Zdroj: Světová meteorologická organizace (WMO) 1. dubna 2021

# Zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu v roce 2021

# Stav klimatických služeb  - přechod ze včasného varování ke včasné akci

Zdroj : Světová meteorologická organizace (WMO)  13. října 2020                       Text tiskové zprávy

Plné znění reportu WMO o stavu klimatických služeb v roce 2020

Mezinárodní strategie pro omezování rizika katastrof

Snižování následků katastrof ve světě (Disaster Risk Reduction) - další odkazy: