AKTUALITY Z ČR


# Oznámení - e-Sympozium psychologie krizí, katastrof a traumatu - 9.10.2020O

e-Sympozium psychologie krizí, katastrof a traumatu proběhne dne 9.10.2020 v 8:00-12:45 hod. našeho času. Akci organizuje  Kyperská psychologická asociace ve spolupráci s SC EFPA a Kyperskou univerzitou, koná se u příležitosti světového dne duševního zdraví. Zájemci po online registraci obdrží link k připojení se do online konference. Účast na akci je bezplatná. Akce probíhá v angličtině. Přednášející a program budou zveřejněny na webu CyPSA.

Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce

# Povodně se  šíří po stále větším území Česka. Postupně přecházejí z rychlých přívalových povodní na pomalejší povodně na stále větších řekách. Jsou vyhlašovány stupně povodňové aktivity na řadě toků. Ukazuje se, že připravenost na povodně a odolnost proti nim se za poslední léta, kdy se vše točilo okolo sucha, příliš nezvýšily. Proto bude třeba věnovat těmto otázkám větší pozornost i z toho důvodu, že adaptace na možné dopady klimatické změny by se měly soustředit na oba extrémy s vodou - sucho i povodně.

* Na Frýdlantsku se rozvodnily řeky Smědá a Řasnice (20.6. 2020  Aktuálně.cz)

*  Nové domy musejí chytat déšť (LN 13.5.2020)

* Peníze na boj se suchem musíme najít, říká Brabec  (HN 20.4.2020)

Neobvykle suchý průběh jara a minimum dešťů i v další předpovědi připomínají, že problémy spojené se změnou klimatu nezmizely. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) panuje sucho již na více než 90 procentech území Česka. Popraskaná a vyprahlá půda na jižní Moravě místy vypadá jako v parném létě.

S pandemií koronaviru globální změna klimatu nezmizela - i když se zpomalením průmyslu a útlumem dopravy dočasně emise CO₂ poklesly. Jen v případě letectví odhaduje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu jejich snížení od začátku roku o více než třetinu. Komerční letecká doprava se ale na globálních emisích oxidu uhličitého podílí zhruba dvěma procenty. Největší podíl, téměř polovinu, v nich zaujímají energetika a průmysl - až se znovu rozjedou, emise se ale vrátí.
Podle řady odborníků pandemie a s ní spojená ekonomická krize však nemusí mít na boj s klimatickou změnou nutně negativní dopady. Jednotlivé státy teď budou do ekonomiky pumpovat hodně peněz - a budou se přitom moci rozhodnout, za jakých podmínek a jaké podniky podpoří nejvíce.
"Pandemie nám dala příležitost tento restart podporovat způsobem, který bude napravovat vzniklé škody, ale bude zároveň ohleduplnější k životnímu prostředí," věří klimatolog Radim Tolasz z ČHMÚ. Ten je i jediným českým zástupcem v Mezivládním panelu pro změnu klimatu - organizace, jež seskupuje vědce z celého světa.
O tom, že se opatření proti klimatické změně nesmí dostat na druhou kolej, je přesvědčený i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Proti klimatické změně a jejím dopadům, především prohlubujícímu se suchu a kůrovcové kalamitě, se bohužel žádný rychlý lék ani vakcína nenajdou. Jediné, co nám pomůže, jsou tisíce menších i větších projektů na udržení vody v krajině, včetně výsadby desítek milionů stromů. A na takové projekty prostě musíme najít dost peněz v každé době a také je najdeme," sdělil HN Brabec.
V programech na zadržování vody v krajině hodlá pokračovat i ministerstvo zemědělství. "Zabezpečení vody by mělo zůstat celospolečenským zájmem. Aktuální situace nás výrazně ohrožuje suchem," řekl Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva.
Podle Alexandra Ače z Ústavu globální změny Akademie věd ČR v tomto roce globální emise CO₂ nejspíš rekordně poklesnou. "Tento pokles však musí pokračovat i v dalších letech - ne v důsledku pandemie, ale v důsledku udržitelných politických rozhodnutí. Pokud se budeme snažit restartovat ekonomiku podobným způsobem jako po finanční krizi v letech 2008 až 2009, tak globální emise opět porostou a naplnit závazky Pařížské dohody jednoduše nebude možné," dodal. V této dohodě jsme se zavázali, že snížíme emise skleníkových plynů do roku 2030 minimálně o 40 procent oproti roku 1990.
Právě nyní je podle Ače šance na nasměrování obrovského toku peněz lepší cestou - právě proto, že vlády budou schvalovat záchranná opatření a finanční stimuly.
V rámci EU se třináct zemí vyslovilo pro to, aby další rozvoj evropské ekonomiky vycházel ze Zelené dohody pro Evropu - plánu pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Česko je ale k této evropské dohodě spíš skeptické. Ke klimatické neutralitě chce jít vlastní cestou za využití jaderné energetiky.

viktor.votruba@economia.cz ,
Více na iHNed.cz