Zápisy z posledních zasedání Výboru


* Zápis ze 47. zasedání  Výboru dne 23. 11. 2023

47. jednání ČNV ONK proběhlo 23. listopadu 2023 v budově Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a bylo věnováno aplikaci Českého hydrometeorologického ústavu sloužící ke stanovení míst s potenciálním výskytem přívalových povodní (Indikátor přívalových povodní ČHMÚ) a tématu sesuvů v kontextu probíhající klimatické změny. 

Předsedající v úvodu jednání poděkoval RNDr. Janu Zedníkovi a vedení Geofyzikálního ústavu za poskytnutí jednacího sálu a zajištění občerstvení, omluvil přednášejícího Dr. Soviše a přislíbil poskytnout jím připravenou prezentaci Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR jako přílohu zápisu z jednání. 

K zápisu patří několik příloh ke stažení - dvou přednášek a jedné informace:

Mgr. Martin Pecha, ČHMÚ: Indikátor přívalových povodní ČHMÚ – inovace 2023

JUDr. Jan Soviš, Úřad vlády ČR: Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR.

Dr. V. Soyková. Informace k publikaci P. Kosatíka "Česká inteligence 20. století"


 

 * Zápis ze 46. zasedání Výboru dne 20. 4. 2023

Toto zasedání, které proběhlo v budově AFRY, bylo věnováno nedávnému zemětřesení v Turecku a Sýrii, které mělo tragické následky. Negativní vliv měla zejména nedostatečná odolnost staveb a obecně i obtížnost dát výstrahy na zemětřesení s dostatečným předstihem tak, aby mohli lidé z postižené oblasti na tak nebezpečnou situaci vůbec reagovat. Prezentaci o tomto zemětřesení i o tom, jak se z něho poučit přednesl RNDr. Jan Zedník, z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Posledním bodem programu byl tradiční souhrn aktualit z oblasti bezpečnosti ČR (JUDr. J. Soviš).

Před prezentací o zemětřesení proběhly důležité volby členů předsednictva Českého národního výboru pro omezování následků katastrof na další období.

K zápisu přidáváme kompletní prezentace J. Zedníka a J. Soviše.

* Zápis z 45. zasedání Výboru dne 22. 9. 2022

 Zasedání proběhlo na Ministerstvu zemědělství s tématem prevence katastrof v resortu zemědělství v oblasti vodního a lesního hospodářství

K zápisu přidáváme kompletní prezentace pomocí linku: 

www.uschovna.cz/zasilka/DDFHSBLZ7KTNGETW-YGW

* Zápis z 44. zasedání Výboru dne 2.6.2022

K zápisu přidáváme 5 prezentací z programu 44. zasedání

Odborný program (krátké prezentace jako úvod k otázkám a diskusi)

· Mgr. Libor Černikovský, ředitel pro meteorologii a klimatologii, ČHMÚ: Systém integrované výstražné služby (SIVS).

· RNDr. Jan Daňhelka, PhD., ředitel pro hydrologii, ČHMÚ: Distribuce výstrah.

· Mgr. Jan Šrámek, vedoucí Centrálního předpovědního pracoviště (CPP) ČHMÚ): Předpověď nebezpečných jevů a výstrahy.

· Ing. Ivan Obrusník, DrSc., předseda Výboru: Krátká informace o možnosti šíření výstražných informací pomocí "Cell Broadcasting".

· Mgr. Pavel Treml, Oddělení hydrologie, VÚV: Možnosti šíření výstražných informací pomocí digitálního rozhlasu DAB+.

· Diskuse k obecnějším problémům.
* Zápis z 43. zasedání Výboru dne 2.12.2021

K zápisu přidáváme prezentaci J. Daňhelky: Negativní dopady povodně v létě 2021 v Německu: Poučíme se z toho?
Zápis z 42. zasedání Výboru dne 21.6.2021Zápis z 41. zasedání Výboru dne 4. 12. 2019Zápis ze  40. zasedání Výboru dne 22. 5. 2019Zápis ze 39. zasedání Výboru dne 6. 12. 2018Zápis z 38. zasedání Výboru dne 24. 4. 2018


Zápis z 37. zasedání Výboru dne 4. 12. 2017