Zápisy z posledních zasedání Výboru

* Zápis z 45. zasedání Výboru dne 22. 9. 2022

  Zasedání proběhlo na Ministerstvu zemědělství s tématem prevence katastrof v resortu zemědělství v oblasti vodního a lesního hospodářství

K zápisu přidáváme kompletní prezentace pomocí linku: 

www.uschovna.cz/zasilka/DDFHSBLZ7KTNGETW-YGW

* Zápis z 44. zasedání Výboru dne 2.6.2022

K zápisu přidáváme 5 prezentací z programu 44. zasedání

Odborný program (krátké prezentace jako úvod k otázkám a diskusi)

· Mgr. Libor Černikovský, ředitel pro meteorologii a klimatologii, ČHMÚ: Systém integrované výstražné služby (SIVS).

· RNDr. Jan Daňhelka, PhD., ředitel pro hydrologii, ČHMÚ: Distribuce výstrah.

· Mgr. Jan Šrámek, vedoucí Centrálního předpovědního pracoviště (CPP) ČHMÚ): Předpověď nebezpečných jevů a výstrahy.

· Ing. Ivan Obrusník, DrSc., předseda Výboru: Krátká informace o možnosti šíření výstražných informací pomocí "Cell Broadcasting".

· Mgr. Pavel Treml, Oddělení hydrologie, VÚV: Možnosti šíření výstražných informací pomocí digitálního rozhlasu DAB+.

· Diskuse k obecnějším problémům.
* Zápis z 43. zasedání Výboru dne 2.12.2021

K zápisu přidáváme prezentaci J. Daňhelky: Negativní dopady povodně v létě 2021 v Německu: Poučíme se z toho?
Zápis z 42. zasedání Výboru dne 21.6.2021Zápis z 41. zasedání Výboru dne 4. 12. 2019Zápis ze  40. zasedání Výboru dne 22. 5. 2019Zápis ze 39. zasedání Výboru dne 6. 12. 2018Zápis z 38. zasedání Výboru dne 24. 4. 2018


Zápis z 37. zasedání Výboru dne 4. 12. 2017