NOVINKY Z OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Programové prohlášení vlády 6. ledna 2022

V tomto prohlášení vláda uvedla své priority mj. v oblasti bezpečnosti, které jsou velmi důležité i pro omezování následků katastrof. Prohlášení uvažuje o zřízení "Poradce pro národní bezpečnost" při Úřadu vlády ČR jako nadresortního koordinátora v oblasti bezpečnosti. Véda se také zavazuje připravit do konce roku revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu. Důležité bude i zavedení systematické přípravy občanů a spolků na krizové situace. Trochu zarážející je, že se v prohlášení neuvažuje o zlepšení systematické přípravy na krizové situace u všech úrovní veřejné správy. Kompletní kapitolu Vládního prohlášení o bezpečnosti lze stáhnout níže.

V další části Prohlášení vlády jsou priority vlády v oblasti životního prostředí. Pro snižování následků katastrof jsou důležité části prohlášení v oblasti vody a adaptace na změnu klimatu. Kapitolu Prohlášení zaměřenou na životní prostředí lze stáhnou níže.Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR

Jan Soviš, Český národní výbor pro omezování následků katastrof

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

a přehled úkolů uložených Koncepcí

Jan Soviš, Český národní výbor pro omezování následků katastrof