Český národní výbor pro omezování následků katastrof

(dále jen Výbor) je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, v němž se sdružují odborníci a zájemci o problematiku omezování následků přírodních i technologických katastrof, včetně dalších bezpečnostních hrozeb s ohledem na zlepšení systému varování a prevenci těchto mimořádných událostí.

Výbor je právnickou osobou podle českého práva.

Mezi cíle činnosti Výboru patří zejména:

a) zlepšit organizaci varování a ochrany před katastrofami přírodního původu nebo průmyslovými haváriemi;

b) koordinovat aktivity vládních i nevládních organizací i soukromého sektoru v této oblasti prostřednictvím členů Výboru;

c) pomáhat při vypracování postupů prevence a omezování následků katastrof;

d) pomáhat při výchově občanů v prevenci mimořádných událostí a ke správnému chování
při jejich vzniku

e) udržovat kontakty a spolupracovat s obdobnými národními výbory v zahraničí i se Sekretariátem Strategie pro snižování katastrof (ISDR) v OSN (Ženeva) a s Evropským fórem pro omezování následků katastrof (EFDRR - European Forum for Disaster Risk Reduction).