Včasné varování (Early Warning)


Early Warning neboli včasné varování je velmi důležitá část snižování rizika a dopadů katastrof ať již přírodních nebo technologických Právě pokrok v této oblasti pomáhá ke zvyšování odolnosti před katastrofami. Uvádíme novější poznatky v této oblasti:


#  Jak funguje včasné varování a informační systémy v  Evropské unii? 

# Digitální transformace a systémy včasného varování pro záchranu lidských životů

Publikace Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) ukazuje důležitost šíření včasného varování a komunikace, které je jedním ze čtyř pilířů multi-hazard systémů včasného varování (MHES). Včasné varování musí dosáhnout na všechny,  publikace ukazuje více kanálový přístup a příležitosti pro mobilní sítě, aby se varování dostalo ke všem lidem ohrožených přicházející katastrofou


#  Včasné varování před dopady nebezpečných vln tsunami a možnosti  jejich snižování


#  Navrhování univerzálnějších a přístupných systémů včasného varování

 (Early Warning)  " Dobré přístupy a praktiky"  [podle Světové banky]

Tato práce je určena hlavně pro rozvojové země, ale lze v ní nalézt důležité podněty i pro nás či EU.

The report concludes with the below overarching recommendations. Inclusive, accessible EWS have characteristics that are consistent across the case studies presented in the report. They:

  • Are long-term social processes.
  • Use multiple channels, modes, and messages that are clear, transparent, consistent, and credible.
  • Are relevant to everyone, covering a range of timeframes and geographic coverage.
  • Connect all governance levels, including local, national, and international.
  • Require including the needs of different social groups to respond to multiple hazards, sequences, and cascading events.
  • Extend beyond warning dissemination to include damage prevention, mitigation actions, and response conditions to ensure capacity to act.
  • Facilitate early and anticipatory action, which also reduces inequalities and inequities regardless of the hazard.
úplný text ke stažení: