NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY O ZVLÁDÁNÍ KORONAVIRU U NÁS

Nejvyšší kontrolní úřad objevil velké nedostatky v připravenosti na pandemii.

Vyplývá to ze závěru z kontrolní akce NKÚ č. 20/32 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice

NKÚ mj. konstatoval, že stát podcenil přípravu na pandemii. Nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou!

Stručné závěry ze zprávy NKÚ, které ukazují nízkou připravenost na katastrofy, lze nalézt v dokumentu:


Jak zvádáme pandemii koronaviru v posledních dnech?

Ivan Obrusník (24.2. 2021) Nouzový stav je pro současnou pandemii adekvátní a potřebný

V posledních dnech jsme stále svědky zpochybňování opatření vlády proti pandemii způsobené Covidem-19, založené na tom, že vláda vyhlásila nouzový stav protiústavně a od toho se odvíjejí další kroky soudů ať již ústavního nebo soudů dalších. Posledním výkřikem je nařízení pražského soudu obnovit prezenční výuku jednomu gymnáziu na základě žaloby jednoho žáka a to v době, kdy stále narůstají počty nakaženým, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých. Podle mého názoru vláda vyhlásila poslední krizový stav zcela oprávněně.

Je třeba si ujasnit, jak to vypadá podle krizové legislativy. Podle čl. 5 Ústavního zákona 110/1998 sb. ze dne 22. 4. 1998 o bezpečnosti ČR platí:

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Z tohoto důvodu se jedná nikoliv o prodloužení dřívějšího nouzového stavu, nýbrž o vyhlášení zcela nového nouzového stavu 15.2, který vznikl tím, že další růst pandemie způsobil nový virus resp. nová tzv. britská (případně i jihoafrická či brazilská) mutace viru Covid-19. Ta má zcela jiné vlastnosti (šíří se mnohem rychleji, dopadá více i na mladší lidi atd.) a je tedy mnohem nebezpečnější, a proto vyžaduje použití "silnějších" opatření. To je možné rychle a efektivně udělat právě na základě vyhlášení nového nouzového stavu. Teprve prodloužení tohoto "nového" nouzového stavu by měla schvalovat poslanecká sněmovna.

Naším zájmem a prvořadým úkolem musí být použití maximálních prostředků, které máme k dispozici včetně intenzívnějšího využívání Ústředního krizového štábu, jehož úloha je nesmyslně potlačována, a to umožní právě a jedině nouzový stav. Měli bychom také přestat s hledáním chyb vlády (těch bylo sice hodně, ale opatření v jiných zemích jsou podobná a nikdo je tam nezpochybňuje) a právní kličky, které neberou v úvahu podstatu věci - snížit dopady pandemie všemi prostředky. Je rozhodně žádoucí, aby se boj proti pandemii nestal nástrojem předvolební kampaně různých politiků či diskusním tématem právníků, což se bohužel děje. Vyhodnocovat chyby a hledat viníky můžeme dělat později až po skončení pandemie. Naším cílem v těchto dnech musí být co nejrychlejší snížení dopadů pandemie způsobené novými mutacemi viru zejména snížení počtu nemocných a zemřelých všemi prostředky a na to bychom se měli soustředit. Jen sjednoceným přístupem budeme schopni čelit nebezpečnější mutaci Covidu-19 a snížit počty nakažených a hlavně zemřelých.


Ivan Obrusník: (12.2.) Jsou občané v době pandemie rukojmím politiků?

Ve čtvrtek 11. 2. jsme se stali svědky zneužití politického boje v době probíhající velmi vážné krizové situace - pandemie koronaviru. Vláda požádala poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ale protože koaliční vláda je menšinová, nepodařilo se jí, aby v parlamentu získala alespoň některé poslance opozičních stran. Podpořit vládu odmítli v tomto případě i komunisté, protože nepřijala jejich přehnané požadavky. Při projednávání žádosti o prodloužení nouzového stavu si sice mohou klást parlamentní strany či poslanci podmínky pro přijetí této žádosti, ale v konečné fázi by měli prodloužení schválit neboť je to důležitější než v daném okamžiku plnit podmínky, pro které není dostatečná vůle pro schválení. Neprodloužení nouzového stavu je velmi nebezpečné, neboť v době vážných krizí, a tou současně probíhající pandemie je, mají jít politické neshody stranou a všechny strany a jejich zástupci by se měli snažit, aby byla co nejrychleji přijata opatření pro skončení či zmírnění probíhající krizové situace. Je to naprosto logické a podobně se jedná a jednalo i v případě jiných krizových situací včetně válečného napadení státu.

Je třeba si ujasnit, jak to vypadá podle krizové legislativy. Podle čl. 5 Ústavního zákona 110/1998 sb. ze dne 22. 4. 1998 o bezpečnosti ČR platí:

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Je jasné, že vyhlášení nouzového stavu, a jeho prodloužení v době probíhající pandemie, je v souladu s tímto zákonem zcela žádoucí. Hejtmané mohou sice v případě současné pandemie vyhlásit podle krizového zákona stav nebezpečí, který jim do jisté míry umožní čelit dané krizové situaci, ale v omezenějším rozsahu. Opoziční politici, kteří se snaží získat body do nadcházejících voleb, ve čtvrtek v parlamentu poukazovali na to, že lze pandemii čelit bez vyhlášení nouzového stavu, že postačí vyhlášení stavu nebezpečí hejtmany, využití zákona o ochraně veřejného zdraví apod. Ale to je podcenění současné krizové situace - pandemie, která nemá v naší historii obdoby a její vážnost vyžaduje maximální využití prostředků, které jsou k dispozici. Platí, že pokud hejtmanovi prostředky pro odvrácení dopadů krizové situace nestačí, což je v současné pandemii zcela zřejmé, může neprodleně požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a tím výrazně posílit možnosti, jak krizové situaci čelit. Dá se očekávat, že hejtmané vládu o vyhlášení nouzového stavu sami požádají (to už se také stalo). Pak je otázkou, co nám neschválení prodloužení nouzového stavu v parlamentu kromě divadla přineslo. Rozhodně nic pozitivního.

Každopádně využití nouzového stavu pro snížení dopadů pandemie koronaviru je nejen zcela namístě, ale je i nutné To, že se zatím zcela nedaří snižovat rozsah pandemie, není vinou nouzového stavu, ale vinou nedodržování opatření schválenými vládou i celosvětovými malými zkušenostmi s pandemií takového rozsahu. U nás celou situaci komplikuje politický boj charakteru předvolebního, který vůbec nebere v úvahu vážnost situace a nutnost jednotného a účinného postupu proti pandemii. Samozřejmě došlo a dochází k řadě chyb při navrhování a prosazování opatření proti koronaviru včetně průběhu očkování, ale to ještě neznamená, že to vyřešíme ukončením nouzového stavu. Právě naopak, protože pandemie ještě neskončila. V současné době se již začíná projevovat nárůst nové a mnohem nebezpečnější další vlny pandemie spojené s šířením nakažlivějších a nebezpečnějších mutací viru. Rozhodně je třeba nerozvolňovat opatření proti pandemii a věnovat opatřením pro její eliminaci maximální pozornost a maximální prostředky.

Je škoda, že si opozice ve snaze ukázat, že vláda čelí pandemii špatně, vzala občany postižené koronavirem a jejich rodiny (a de facto i životy občanů) jako rukojmí bez ohledu na to, že pandemii tohoto rozsahu musíme čelit maximálním úsilím bez ohledu na stranickou příslušnost a politické názory.


Ivan Obrusník: (16.2.) Je současný stav nouze oprávněný?

V článku K. Surmanové v LN ze 16.2. se mj. píše, že existují pochyby o legálnosti nového vyhlášení stavu nouze ze strany vlády. "Premiér řekl, že vláda vyhlásila nouzi na základě nové skutkové podstaty, ale s tím mají ústavní právníci problém". Zdá se mi, že po celou dobu pandemie hledáme argumenty k tomu, abychom zpochybnili jakákoliv opatření vlády, i když jsou často podobná a někdy i mírnější než v dalších evropských zemích. Při tom nebereme v úvahu podstatu věci - že musíme čelit největší hrozbě od druhé světové války. Zabýváme se právnickými argumenty pro a proti nouzovému stavu. Zároveň si však neuvědomujeme nebezpečnost současné situace a nutnost rychle a důrazně na ni reagovat s ohledem na postupné rostoucí přeplnění kapacity nemocnic a narůstání počtu úmrtí na Covid-19. V těchto negativních parametrech jsme na špici jak v Evropě, tak i ve světě!

Domnívám se, že vláda vyhlásila znovu nouzový stav oprávněně, neboť nyní musíme čelit prakticky nové pandemii, vyvolané jinou ve srovnání s předchozí, a mnohem nebezpečnější, mutací covidu-19 - britskou a možná i jihoafrickou či brazilskou. Je to vidět z toho, že pandemie zatím přes veškerá (i když často neplněná) opatření neustupuje. To si vyžádá intenzivnější přístup k "boji" s koronavirem či opatření nová, a proto je vyhlášení nouzového stavu zcela na místě. Měli bychom použít maximální prostředky, které máme k dispozici včetně intenzívnějšího využívání Ústředního krizového štábu, a to umožní právě a jedině nouzový stav. Měli bychom také přestat s hledáním chyb vlády a právní kličky (to můžeme dělat později po skončení pandemie). Jen tak budeme schopni čelit nebezpečnější mutaci Covidu-19 a snížit počty nakažených a hlavně zemřelých.

...