Semináře - přehled

Semináře uspořádal Výbor ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životním prostředí:


1) Prevence katastrof - ochrana obyvatel a životního prostředí, Praha, 18. dubna 2013

2) Zkušenosti z povodní posledních 20 let a jejich využití v připravenosti a prevenci, Praha , 27. února 2014

3) Zdravotní dopady krizových situací na obyvatelstvo a životní prostředí v ČR, Praha, 15. května 2014

4) Sucho jako plíživá katastrofa, jeho příčiny a možné dopady (fakta a mýty o klimatické změně), Praha, 4. listopadu 2014

5) Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence katastrof, Praha, 26. března 2015

6) Znečištění podzemních a povrchových vod - riziko budoucí katastrofy, Praha 24. září 2015

7) SUCHO II, Sucho jako reálná hrzoba, bude chybět voda!, Praha, 31. března 2016

8) Riziko katastrof a možnosti jeho snižování!, Praha, 1. prosince 2016

9) Sucho a povodně jako krizové situace, výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení, Praha, 18. května 2017

10) Šíření varování před katastrofami - jsme dobře připraveni? Praha, 12. dubna 2018