PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Vzhledem k omezení většiny činností v souvislosti s pandemií koronavirem

se seminář odkládá na neurčito!

Nový cyklus seminářů

ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI OBČANŮ A  VEŘEJNÉ SPRÁVY NA PŘÍRODNÍ KATASTROFY, ZEJMÉNA POVODNĚ A SUCHO


První seminář v tomto cyklu:

Připravenost na povodně a sucho - součást adaptace na klimatickou změnu


Stáhněte si přihlášku

a po vyplnění zašlete na adresu  katastrofy@volny.cz

Místo konání semináře:  Praha

Termín semináře:

bude určen po

skončení pandemie