PŘIPRAVOVANÉ AKCE

47. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof

se bude konat 23.Listopadu 2023 od 13 hodin v budově Geofyzikálního ústavu AV ČR na Spořilově. Tématem budou sesuvy půdy a stav předvídání přívalových povodní. Podrobný program je v přiložené pozvánce.


Konference Medicína katastrof - MEKA 2023

Ve dnech 17. - 18. května 2023 se ve Zlíně bude konat tradiční, již 24. ročník konference Medicína katastrof - MEKA 2023.

Podrobnosti viz   https://www.egozlin.cz/akademie#medicina-katastrof-meka-2023