VÝSTRAHY

* Výstrahy o hydrometeorologických extrémech přímo do mobilů

Díky chytré komunikační síti MUNIPOLIS se výstrahy před nebezpečnými jevy dostanou do mobilů Čechů.

V Praze 4. 10. 2022. Do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce.

Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informace o počasí, stavu klimatu, hydrologii nebo kvalitě ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů.

Podrobnosti jsou uvedeny v tiskové zprávě ČHMÚ  

* Hydrometeorologické výstrahy poskytuje nepřetržitě  Výstražná služba

  Českého  hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

* Radarové informace o srážkách, rovněž z ČHMÚ

* Meteoalarm - Výstrahy na extrémní počasí v Evropě